ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างบริการมรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเช่าเหมาบริการเครื่องเสียง เต้นท์ เวที ติดตั้งพร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้แข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางเลน (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2565
จ้างดูแลและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2565
จ้างค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและบริหารข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2565