ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนน(รถกวาดดูดฝุ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเต้นท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาทำทางไม้ลงเรือชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
ซื้อกระสอบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565