ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-5581 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมทางลงโป๊ะเรือ หมู่ที่ 7 และราวเหล็กสะพานข้ามคลองซอยเอื้ออารีย์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
ซื้อสายส่งน้ำพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2565