ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้ม หมู่ที่2 และคลองบางมะซาง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้ม หมู่ที่2 และคลองบางมะซาง หมู่ที่ 3

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง