วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้ว เป็นวัดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
มีเจ้าอาวาส คือ พระพยอม กัลยาโณ


โทรศัพท์02 595 1444

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง