วัดสะแก

วัดสะแก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ 2035 เดิมชื่อ"วัดกลางคลอง" ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดมาแต่เดิม
ไม่ปรากฎนามและประวัติผู้สร้าง พระประธานปางสมาธิสมัยอยุธยา เนื้อหินทราย นามว่า หลวงพ่อพุทธมหามงคล
โบสถ์ก่อสร้างด้วยหินอ่อน บานประตู หน้าต่าง เป็นไม้สักแกะสลักตัวนูน ชาวบ้านนิยมศรัทธา พระผงรูปเหมือน
พระครูสินิทนนทคุณ ด้านหลังเป็นยันต์นะคงคา ใช้ในการรักษาโรค


ที่อยู่47/152 ซอย เปรมฤทัย ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

โทรศัพท์062 420 1871

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง