วัดบางเลนเจริญ

อยู่ที 3 ซอยบางเลน 21 (ซอยวัดบางเลนเจริญ) ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี11140. โทร.: (+66) 25951511

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง