ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะรับจ้าง โครงการฝึกอรบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565