ภาพกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการวันเด็กแห้่งชาติประจำปี 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุก พร้อมรับความรู้ และของรางวัลมากมาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!