ขอเชิญผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน

ขอเชิญผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 และผู้ที่มีอายุ 60 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

และ

ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 และผู้ที่มีอายุ 60 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!