ขอเชิญบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ

*** ผู้สนใจบริจาคสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเลน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-920-0939, 02-920-0953

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!