ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการฉุกเฉินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน เปิดศูนย์บริการฉุกเฉินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.2560-2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. โดยทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!