ภาพต้อนรับนายอำเภอบางใหญ่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ในวันที่ 7 พฤจิกายน 2560 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้ต้อนรับ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบางเลน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!