ภาพกิจกรรมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบหมายให้สมาชิกเทศบาลตำบลบางเลน เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!