ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ ข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับจิตอาสาตำบลบางเลน ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี
ด้วยหัวใจ จังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทำความสะอาดตลอดถนนบางกรวย-ไทรน้อย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!