ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติิ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  นำโดย ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยภายในงานได้มีกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่เด็กๆมากมาย อาทิ กิจกรรมเติมสีสร้างสรรค์ กิจกรรมจินตนาการสานฝัน กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจคัดแยกขยะ และเครื่องเล่นอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความคิด ทักษะการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ทันตามยุคปัจจุบัน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!