ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นำโดย ดร..วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบางเลน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดท้องถนนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!