ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ เทศบาลตำบลบางเลนหลังใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนแห่งใหม่ โดยมี นายวิษณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานสืบไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!