ภาพพิธียกเสาเอกสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนแห่งใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๑๙ น. นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เปนประธานในพิธียกเสาเอก สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนแห่งใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!