ภาพกิจกรรมหลังบางโมเดล @วัดหลังบาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นส.สุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมกำนันบางเลน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง พื้นที่ตำบลบางแม่นางตามแนวทาง (หลังบางโมเดล) พร้อมรับนโยบายจาก นายซุ้น ณัฐเดช กังสกุล นายอำเภอบางใหญ่ แนวทางการพัฒนาตามแนวทาง "หลังบางโมเดล" ทั้งนี้ได้ร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดหลังบาง และเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำรงชีพ และมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!