ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย ดร..วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบางเลน ร่วมกันทำความสะอาดท้องถนนในพื้นที่ตำบลบางเลน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ภายใต้ "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!