ภาพกิจกรรมร่วมงานกาชาดบางใหญ่ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมงานกาชาดอำเภอบางใหญ่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!