ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งแลเห็นความสำคัญแก่การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และได้ร่วมกันสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดปีใหม่ไทย อีกทั้งร่วมรำวงย้อนยุคสืบสานประเพณีไทย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!