ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 23 เมษายน 2561 นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!