ภาพการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางเลน
          วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางระทม เผ่าพันธุ์ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
         
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!