ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบางเลน

เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง