ภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!