ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบางเลน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!