การให้บริการออนไลน์ E-service เทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน เปิดบริการข้อมูลและการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Service)

เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชน โดยให้การบริการ ดังนี้

1. การชำระภาษีออนไลน์

2. การยื่นคำร้องทั่วไป

3. คำร้องขอถังขยะ

4. คำร้องขอรับบริการตัดหญ้า/ตัดต้นไม้ พื้นที่สาธารณะ

5. คำร้องขอรับบริการดูดท่อระบายน้ำ/ดูดสิ่งปฏิกูล

6. คำร้องขอรับบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย/ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

7.คำร้องขอรับบริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

Link : E-Service : https://www.banglane.go.th/Main/Form

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!