ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.วรพจร์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ นายภณ ศรีรัตนา รองนายกฯ และ น.ส. รติญา บัวผ่อง เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานการศึกษาต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!