เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ปี 2565 (Test and Treat) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ สัปปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ปี 2565 (Test and Treat) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!