กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรณรงค์กิจกรรมคลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยร่วมกับกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม.ตำบลบางเลน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรณรงค์กิจกรรมคลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย นายธีระพัฒน์ เตชะสุข ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดบางใหญ่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!