ข่าวประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2565 20 มิ.ย. - 1 ก.ค.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน

ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 

   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 3 อัตรา

   ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา      จำนวน 1 อัตรา  

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

  

*** รายละเอียดตามไฟล์แนบ ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง