ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องด้วยในวันจักรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       วันที่ 5 เมษายน 2565  เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล อสม.ตำบลบางม่วง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันจักรี ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดย นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดสวนแก้ว 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!