แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สธ. ย้ำ!! แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งนั้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น

ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/doe/news.php?news=23848&deptcode=doe&news_views=2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!