ภาพคณะอาสาสมัครผู้สูงอายุ (ผอส.)รุ่นที่ 1 ดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 30 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จัดพาคณะอาสาสมัครผู้สูงอายุ (ผอส.)รุ่นที่ 1 ดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (เทพรัตน์การุญ)จ.ชลบุรี เพื่อนำความรู้และการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ ไปฟื้นฟูผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางเลน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!