ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเลน
ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ในด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย การขอเลขที่บ้าน การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้า การย้ายออก การแก้ไขรายการต่างๆในทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาต่างๆ
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเลน โดยการสแกน QR Code หรือ คลิกLink : https://forms.gle/5BHmYzFwD5qqyGdh7
หมายเหตุ : ท่านที่ไม่สามารถร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ได้ ทางเทศบาลตำบลบางเลนจะมีเจ้าหน้าลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวค่ะ
---------------------------------------------------------
#ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใย จาก...ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน
----------------------------------------------------------
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลทางไลน์ https://lin.ee/HoMsqHZ
----------------------------------------------------------
#งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
Line ID : @087jxoxz
โทร.02-147-1700-2
โทรสาร.02-147-1703
ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.02-595-4050
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางเลน
โทร.02-595-1664

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!