ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตำบลบางเลน การจัดดอกไม้แห้ง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

              เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตำบลบางเลนการจัดดอกไม้แห้ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ กลุ่มสตรีตำบลบางเลนหมู่ที่ 2โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อนำความรู้ในการจัดดอกไม้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

            ทั้งนี้ มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!