ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกมล ศรีใช้ประวัติ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้เรียกให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!