ภาพกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. นำโดย ดร..วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบางเลน ร่วม โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ร่วมกันทำความสะอาดริมถนนซอยวัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เก็บกวาดขยะตามถนนในซอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ และเก็บขยะตามไหล่ทาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!