เทศบาลตำบลบางเลน ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินในระดับ A ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบเกียรติบัตรให้แก่ "เทศบาลตำบลบางเลน" ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีผลการประเมินในระดับ A ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!