ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน จะดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน จะดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาปรุบปรุงระบบฐานข้อมูลสารสานเทศภาษีและทรัพย์สิน ดังนี้
- แจ้งข้อมูลความเป็นเจ้าของที่ดิน โรงเรียน และป้ายโฆษณา
- แจ้งลักษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินและโรงเรียน
- แจ้งขนาดของโรงเรียนและป้าย *พร้อมขอภาพถ่ายประกอบ*
*** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน แจ้งข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ลงสำรวจพื้นที่***
 
ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน โทร.02-147-1700-2 ต่อ 119

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!