ขอเชิญ ร่วมอบรมศึกษาออนไลน์ด้วยตนเอง "โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลำคลองสวยใส" พร้อมทำแบบทดสอบ ผ่าน Link Google Form

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลบางเลน ร่วมอบรมศึกษาออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบ ผ่าน Link Google Form
*** จำกัด 1 ครอบครัว ต่อ 1 แบบสอบถามเท่านั้น ***
โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลำคลองสวยใส เทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564 https://docs.google.com/.../1cGAimsO.../edit...
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 087-6990318

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!