ภาพกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00. นำโดย ดร..วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบางเลน ร่วม โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ร่วมกันทำความสะอาดริมถนนซอยวัดบางเลนเจริญ ถึงวัดยุคันธราวาส ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เก็บกวาดขยะตามถนนในซอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ และเก็บขยะตามไหล่ทาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!