ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชน อายุ 9 - 18 ปี ร่วมอบรมศึกษาออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบ ผ่าน Link Google Form

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชน อายุ 9 - 18 ปี พักอาศัยในเขตเทศบาลตำบลบางเลน
ร่วมอบรมศึกษาออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบ ผ่าน Link Google Form *** น้องๆ สามารถเข้าอบรมศึกษาออนไลน์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น **
1. โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 (จำกัดจำนวน 50 คน) (ประเภทและโทษของยาเสพติด) https://forms.gle/TiSLB3e8eizFuerf8
2. โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียน ประจำปี 2564 (จำกัดจำนวน 20 คน) (การจัดการขยะมูลฝอย) https://forms.gle/XbCtKe2k9DEAvpzs9
3. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2564 (จำกัดจำนวน 20 คน) (ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) https://forms.gle/HeRo4fZoYYLByRGM7
*** น้องๆ สามารถเข้าอบรมศึกษาออนไลน์ได้คนละ 1 โครงการ ***
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 087-6990318

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!