ภาพออกปฎิบัติการตรวจเชิงรุกโดยใช้ Antigen Test Kit (ATK)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 11, 12, 21, 23, 25 และวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลน ออกปฎิบัติการตรวจเชิงรุกโดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) เป็นชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ได้ออกตั้งหน่วยร่วมกับ รพสต.บางเลน และได้ตรวจให้แก่พระสงฆ์วัดบางสะแก ต.บางเลน รวมทั้งประชาชน ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีหมู่ที่ 2, ที่ตลาดดอนพรหม, วัดสะแก, วัดยุคันธราวาส ,วัดศรีราษฎร์ , วัดบางเลนเจริญ และศาลเจ้าพ่อแสงอาทิตย์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!