ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนายกมล ศรีใช้ประวัติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!