ประชาสัมพันธ์ มาตรการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
***ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี งดให้บริการ กรณีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง (walk in)​ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย***
ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีได้ดังนี้
1.ไปรษณีย์ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2.สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
3.โทรศัพท์หมายเลข 0-2580-8726
4.เว็บไซต์ http://www.nonthaburi.go.th
5.QR Code สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
6.แอพพลิเคชั่น Line ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี (Line ID : Nonthaburi 1567)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!