ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการโอนผ่านบัญชีธนาคารช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการโอนผ่านบัญชีธนาคารช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 1.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 2.ธนาคารอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!