ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
 
เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในโควต้าของวัดสวนแก้ว

ลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางเลน ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2564

มีอายุตั้งแต่  65 ปี (เกิดก่อน 14 กรกฎาคม 2499)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!