ข่าวประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลบางเลน ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง